Aktiviteter

En ekstra voksen i familien, der støtter både børn og voksne med dagligdags ting, som fx skole, økonomi og kontakt til det offentlige.

I Røde Kors arbejder vi for, at alle skal kunne førstehjælp. En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv.

Frivillige besøger ensomme i hjemmet til en snak eller andet man sammen aftaler.

Vågetjenesten støtter døende patienter uden pårørende på sygehusene.

Patientstøtter besøger ensomme indlagte patienter.

Familier mødes hver 3. uge om aktiviteter og danner netværk.

Familiecamps 3 gange om året.

Røde Kors Kolding uddeler julehjælp til udsatte familier.

Et tilbud om støtte til kvinder efter et ophold på et kvindekrisecenter.

Hjælper med øge kendskabet til vores indsats for udsatte danskere, så vi kan hjælpe endnu flere og rekruttere endnu flere, der kan hjælpe.

Indsamler og sælger genbrugsvarer. Overskuddet går til RØDE KORS´arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamling er en forudsætning for Røde Kors’ humanitære. Midlerne bliver brugt til hjælpearbejde i Danmark, udviklingsarbejde i fattige lande, katastrofer samt nødhjælp og oplysning.