Aktiviteter

En ekstra voksen i familien, der støtter både børn og voksne med dagligdags ting, som fx skole, økonomi og kontakt til det offentlige.

I Røde Kors arbejder vi for, at alle skal kunne førstehjælp. En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv.

Frivillige besøger ensomme i hjemmet til en snak eller andet man sammen aftaler.

Vågetjenesten støtter døende patienter uden pårørende på sygehusene.

Patientstøtter besøger ensomme indlagte patienter.

Familier mødes hver 3. uge om aktiviteter og danner netværk.

Familiecamps 3 gange om året.

Røde Kors Kolding uddeler julehjælp til udsatte familier.

Et tilbud om støtte til kvinder efter et ophold på et kvindekrisecenter.

Hjælper med øge kendskabet til vores indsats for udsatte danskere, så vi kan hjælpe endnu flere og rekruttere endnu flere, der kan hjælpe.

Indsamler og sælger genbrugsvarer. Overskuddet går til RØDE KORS´arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamling er en forudsætning for Røde Kors’ humanitære. Midlerne bliver brugt til hjælpearbejde i Danmark, udviklingsarbejde i fattige lande, katastrofer samt nødhjælp og oplysning.

Som frivillig bliver du tilknyttet én kvinde med barn/børn, der er flyttet fra et krisecenter og som har sagt ja tak til at få hjælp og støtte til at indrette et godt og trygt hjem.

De fleste kvinder, der flytter fra et krisecenter, har lige været igennem den mest kaotiske periode i deres liv. Hjemmet har stor betydning for trivsel og ro, men det kan være meget svært at overskue en flytning, når man er lav på overskud. Du kan hjælpe kvinderne og deres børn ved at gøre indflytningen nemmere og mere overskuelig. Og der skal egentlig ikke så meget til. For de fleste kvinder, der er det en kæmpestor hjælp, at der kommer et menneske med en faglig indsigt, der kan se muligheder i boligen.

Projektet hedder fra Bolig til Hjem. En bolig er en fysisk ramme – et hjem er en følelse.