Førstehjælp

Hos Røde Kors i Kolding arbejder vi for, at alle skal kunne førstehjælp.

Lær førstehjælp og red liv. En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv – og til at reducere en ulykkes omfang og mindske traumer!

Når du lærer førstehjælp, bliver du en af dem, der kan være med til at gøre en verden til forskel for et andet menneske. Og når du køber kurset hos Røde Kors, så hjælper du på flere niveauer - al overskud fra salget går nemlig direkte til vores hjælpearbejde i Danmark og i verdens brændpunkter.

Førstehjælpskursus til kørekort redder liv

4.000 danskere rammes hvert år af hjertestop. Hvert år kommer 20.000 til skade i trafikken - og 500.000 ulykker i hjemmet kræver hvert år et besøg på skadestuen! Lærer du førstehjælp, kan du hjælpe familie, venner eller andre, som er ude for et uheld.

Kursusbeskrivelse - færdselsrelateret førstehjælpskursus til kørekort
(Kurset er gyldigt i forhold til kørekort til bil, MC, knallert og traktor.)

På vores færdselsrelaterede førstehjælpskurser til billister lærer du at:

  • genoplive et menneske, som ikke trækker vejret
  • bruge en hjertestarter
  • yde førstehjælp til typiske skader for eksempel i forbindelse med trafikulykker, blødninger eller forbrændinger.
  • standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade

Du lærer også, hvordan du skal handle på ulykkesstedet:

  • Hvordan man vurderer, om de tilskadekomnes tilstand er kritisk, og derfor har behov får hjælp.
  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger

Lær førstehjælp af specialuddannede instruktører
Vi har specialuddannede instruktører. Et 8 timers førstehjælpskursus er en obligatorisk del af at tage et kørekort. Alle kan lære førstehjælp - og et førstehjælpskursus lærer dig de helt grundlæggende principper, så du kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår i trafikken. For det bedste du kan gøre er at gøre NOGET. Med kun en lille indsats, kan du redde et andet menneskes liv.

For flere informationer kontakt aktivitetslederen.

Aktivitetsleder

Ingelise Søeberg

Mail: Hjem:Soeberg1@gmail.com

Tlf.: 29 76 26 66