FRA BOLIG TIL HJEM

Med en forholdsvis lille indsats kan du gøre en stor forskel for kvinder og deres børn,

der skal flytte fra krisecenter og i egen bolig.

 

Som frivillig bliver du tilknyttet én kvinde med barn/børn, der er flyttet fra et krisecenter og som har sagt

ja tak til at få hjælp og støtte til at indrette et godt og trygt hjem.De fleste kvinder, der flytter fra et

krisecenter, har lige været igennem den mest kaotiske periode i deres liv. Hjemmet har stor betydning for

trivsel og ro, men det kan være meget svært at overskue en flytning, når man er lav på overskud.

Du kan hjælpe kvinderne og deres børn ved at gøre indflytningen nemmere og mere overskuelig. Og der

skal egentlig ikke så meget til. For de fleste kvinder, der er det en kæmpestor hjælp, at der kommer et

menneske med en faglig indsigt, der kan se muligheder i boligen.

Projektet hedder fra Bolig til Hjem. En bolig er en fysisk ramme – et hjem er en følelse.

Aktivitetsleder

Majbritt Henning Bajric

mahba@rodekors.dk

Vil du være frivillig?

Hos os er der plads til alle der vil gøre en forskel for andre.

Interesseret? Så kontakt en af aktivitetslederne og hør nærmere.