Røde Kors Kolding indkalder til ordinær generalforsamling.

Røde Kors Kolding indkalder til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes torsdag 27.4. kl 18.30 i mødelokalet Caféen.

Lokalet ligger ved siden af Butikken, Kløvervej 33, 6000 Kolding.

Alle medlemmer og frivillige er velkomne, dog kan kun medlemmer stemme og vælges.

Spisning kl 17.00, hvor der serveres et stjerneskud under forudsætning af tilmelding, se nederst.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Afdelingens planer for de kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a. Medlemmer af bestyrelsen
b. Suppleanter
d. Revisor
7. Eventuelt.

Ønskes deltagelse i spisning, skal tilmelding ske til Lis Sanders på mail: post2lis@gmail.com
senest søndag 23.4.2023

Med venlig hilsen
Bestyrelsen