Om os

Vores mission er at yde frivillig hjælp, hvor der er brug for det. 

Røde Kors i Kolding er beliggende på Kløvervej 33, hvor adressen både bliver brugt som samlingssted for aktiviteter og frivillige samt huser vores førstehjælpskurser. Vi er en frivillig organisation, som arbejder målrettet på at gøre en indsats i lokalsamfundet i Kolding. Det gør vi igennem 12 forskellige aktiviteter og med hjælp fra 200+ frivillige - og vi har vokseværk.

Vores aktiviteter spænder bredt fra ensomhed til genbrug. Vores mission er at kunne yde frivillig hjælp, hvor der er brug for det.

Derudover støtter vi Røde Kors' internationale arbejde i verdens brændpunkter. Det er primært økonomisk hjælp.

Den daglige drift

Den daglige drift og udviklingen af Røde Kors Kolding varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen i Kolding består af 9 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Det er kun medlemmer af Røde Kors Kolding, som kan stemme til bestyrelsesvalg.

Røde Kors Kolding er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem på Røde Kors' landsmøde. Landsmødet er det øverste beslutningsforum i Røde Kors. Det er bestyrelsens ansvar at Kolding afdelingen er repræsenteret, typisk med deltagelse af formanden.

Udover bestyrelsen varetages det daglige arbejde af de enkelte aktivitetsledere.

Indtægter

Vores primære indtægt kommer fra vores genbrugsbutik. Derudover udbyder vi førstehjælpskurser. Endelig har vi en lille indtægt fra medlemskontingent. XX % af vores årlige indtægt bliver overført til Røde Kors Landsforeningen. De resterende indtægter bliver brugt på de sociale aktiviteter i Kolding samt afdelingens daglige drift (husleje etc.).

 

Røde Kors i Danmark

Røde Kors Kolding er en af Røde Kors' mere end 200 lokalafdelinger i Danmark. Røde Kors blev stiftet i 1863 og er som den eneste nødhjælpsorganisation skrevet ind i Geneve-konventionen. I 1876 blev Foreningen af Syge og Såredes Pleje oprettet i Danmark - foreningen skiftede navn til Dansk Røde Kors i 1917. I dag er vi mere end 30.000 frivillige i Danmark, som arbejder på at gøre en forskel lokalt og internationalt.

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, hvis daglige drift varetages af en hovedbestyrelse. Færøsk Røde Kors, Grønlandsk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors er selvstændige organisationer under Røde Kors.