VÅGETJENESTE

VÅGETJENESTE

Vågetjenesten udøver sit virke på Sygehus Lillebælt Kolding.

Vågetjenesten giver medmenneskeligt nærvær og omsorg til den døende i den allersidste tid. Vågetjenesten støtter døende mennesker, der ikke har pårørende tæt ved eller som aflastning til pårørende.

Vågetjenesten yder ikke nogen form for praktisk pleje, ligesom vi heller ikke varetager de fagprofessionelle opgaver. Vi er der udelukkende for at give nærvær, omsorg og tryghed.

For flere informationer kontakt aktivitetslederen.

 

Aktivitetsleder

Arne Andersen
Mail: ellisogarne@stofanet.dk
Tlf.: 21 43 90 25

Vil du være frivillig?

Hos os er der plads til alle der vil gøre en forskel for andre.

Interesseret? Så kontakt en af aktivitetslederne og hør nærmere.